قرض الحسنه (شماره 52)

قرض الحسنه (شماره 52)

• ضیافت افطار در سازمان اقتصاد اسلامی ایران
• قرض الحسنه؛ تامین کننده نیازهای اساسی مردم
• فقر؛ عامل عمده ناهنجاری های اجتماعی
• دشمنی به نام تورم
• به ستاره ها بگویید ماه صادق دیگر طلوع نمی کند
• کاش دوباره برای هم می مردیم

برای مشاهده نشریه کلیک کنید
08:43 - پنج شنبه 13 مهر 1391