سازمان اقتصاد اسلامی در خدمت صندوق های قرض الحسنه
درباره ما

سازمان اقتصادی اسلامی ایران

سازمان اقتصاد اسلامی ایران مؤسسه ای است غیرانتفاعی که با هدف ترویج سنت الهی قرض الحسنه به ارائه خدمات مالی و حقوقی به صندوق های قرض الحسنه می پردازد.

خدمات مهم

خدمات مهم سازمان

خدمات اصلی سازمان به عنوان مرکز هماهنگی صندوق های قرض الحسنه بدین شرح است.

خدمات مشاوره

نظارت و ارائه مشاوره در فعالیت و عملکرد صحیح صندوق های قرض الحسنه همکار در سراسر کشور

خدمات مالی

ارائه انواع خدمات مالی به صندوق های قرض الحسنه و نهادهای عام المنفعه در قالب پرداخت وام

خدمات رایانه

بهینه سازی زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری صندوق های قرض الحسنه برای بهبود کیفیت خدمت رسانی

اطلاعات شعب استانی سازمان

  • رئیس شعبه
  • استان (کد) (0)
  • تلفن
  • فکس
  • کد پستی
  • آدرس